Canolfan Help

Canolfan Help ~~MAIN_CONTENT_HEADER~~

Canolfan Help

Diolch am ddefnyddio’r adran help.

Byddwch yn ymwybodol bod yr adran hon ar gyfer ymholiadau technegol sy’n ymwneud â’r ffurflen gais yn unig. Os oes gennych unrhyw ymholiadau heb fod yn dechnegol ynglŷn â’r rhaglen recriwtio yna cysylltwch yn uniongyrchol â’r tîm recriwtio trwy glicio ar y ddolen Cysylltwch â Ni yn y ddewislen ar y chwith, atebwch y cwestiwn yn gadarnhaol ac anfonwch neges e-bost at y tîm perthnasol.

Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i lywio trwy’r adran help i gyfateb y broblem rydych yn ei phrofi.

Os na allwch ddod o hyd i ateb sy'n ymwneud â’ch problem ar ôl defnyddio’r Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych, yna cysylltwch â’r tîm cymorth technegol yn uniongyrchol a chwblhau'r wybodaeth y gofynnir amdani.