Polisi briwsion yn unol â chyfraith yr UE

Mae ein gwefan yn defnyddio briwsion i’ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill y wefan neu fel rhan o ddiogelwch y safle hwn. Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw briwsionyn y byddwn yn ei rhoi ar eich cyfrifiadur.

Bydd unrhyw friwsion byddwn yn eu gosod yn cynnwys gwybodaeth ar hap ond unigryw a fydd yn dod i ben pan fyddwch yn cau’r porwr. Nid yw’r briwsionyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol neu sensitif.

Y porwr yn unig sy’n gallu defnyddio'r wybodaeth yn y briwsion pan fydd yn anfon ceisiadau am dudalennau gwe newydd i’n gweinyddion - ni fydd y porwr yn caniatáu i’r briwsion gael eu defnyddio at unrhyw ddiben arall. Bydd y wybodaeth yn y briwsion bob amser yn cael ei diogelu gan amgryptiad cryf pryd bynnag y caiff y cynnwys ei anfon atom.

Mae’r defnydd o’r briwsion hyn yn hanfodol ar gyfer gweithrediad cywir a diogel ein gwefan.

Gall y briwsion y gallwn eu gosod gynnwys:

  • request_token: Efallai y bydd hwn yn cael ei osod ar gyfer defnyddwyr sy’n ymweld â pharth *.wcn.co.uk.
  • WCN_status: Efallai y bydd hwn yn cael ei osod ar gyfer defnyddwyr sy’n ymweld â pharth *.wcn.co.uk.
  • wcn_session: Efallai y bydd hwn yn cael ei osod ar gyfer defnyddwyr sy’n ymweld â pharth *.tal.net.